Тежести в риболова

Риболовни тежести

Тежестта в риболова се смята за главен елемент, без който не може. Оловото служи не само за замятане, но и за потапяне на стръвта. Почти всяка риба се самозасича и затова е необходимо формата и размерът на тежестта да са надеждна опора за куката, с цел по-стабилно забиване в рибата.

В случаи, че линията е балансирана, то рибата няма как да се откачи. Според формите и тежестта те имат различно предназначение и роля по време на риболова.

Тежести с плоска и ръбовидна форма не летят добре. Ползват се за линии и монтажи, а връзката между тежестта и куката, трябва да е твърда. Тогава тежестта е и засечка. Този вид е практичен за риболов на течение.

За овалните и кръгли тежести е характерно, че замятането е безпроблемно и гарантирано. За замятане на далеч се използват удължени форми на тежести.

При монтаж с телена халкичка на тежестта и издължена форма обгърната от силикон е нужно монтаж и закачане на повода така, че да осигури свобода на движенията. Оплитането се свежда до минимум, а тежестта е най-удобна.

Тежести с форма на попова лъжичка са най-удачния вариант линията да не се оплита.

Тежести може да се монтират статично и подвижно, това зависи от изискващите го условия, предпочитания и самият риболов и водоем.

В някои случаи е достатъчно да се наниже парче силикон с шлаух над вирбела, свързващ повода с влакното. Така се защитава от оплитане на двете влакна.

При риболов във води с големи течения, от лодка или при други фактори налагащи голямо раздвижване на водните пластове се използва тежести, които се залавят здраво за дъното и държат линията опъната. В тези случаи плоските и ръбестите тежести са идеалния вариант. Колкото по-голямо е течението, тогава и тежестта трябва да е по-голяма. Важен тук е и правилния монтаж, той е гарант за успешен риболов.

Такъми за риболов на дъно

Нужни такъми за улов на дъно

Всеки вид риболов си има нужда от специалната екипировка и такъми, така и при риболов на тежко, това, което ще е необходимо се състои от:

- Въдица – един от модерните методи е използването на телескоп за дъно. Размерите му са 2.5 – 3 м. и дебел връх, а той позволява лесно замятане и безпроблемно вадене на риба. Добра работа върши и класическата пръчка от едно коляно и размери 2.5 – 3 м.;

- Макара – нужна е спинингова макара с няколко лагера. Важно значение оказва и авансът, задължително е да е регулиран. Макарата задължително трябва да се поддържа след всеки риболов;

- Влакно – за на дъно говорим са нужни дебели влакна от 0.25 и 3-на с капроново влакно. Избора на влакно се определя от типа на риба, която ще се лови;

- Куки – както риболов на плувка и тук куките трябва да са съобразени големината и вида на рибата, не трябва да се пренебрегва и стръвта, която ще се използва.

- Стръв – определя се от предпочитанията на вида риба, която се ловува. При риболов на дъно за шаран и другите риби от семейство шарани са: млечна царевица, торен червей, протеинови топчета, кюспе и др.

- Тежести – за риболова на дъно са нужни сериозни тежести, от 20 – 30 гр.. За замятане на далеч, добър избор са капковидните тежести с малки крилца.

- Звънче или камбанка – или още индикатор за кълване. Класическата камбанка се поставя между 1-ви и 2-ри водач, може и между 2-ри и 3-ти водач и за целта се отпуска малко влакно. За риболов на хищни риби се отпуска и повече влакно, между 0.5 – 1.00 м. За малките рибки е характерно захапване веднага, но големите хищни след захапването известно време влачат стръвта и това налага отпускане на по-дълъг аванс.

Как да подберем правилни такъми за риболов въдици макари

Избор на въдици и макари за риболов

След като сте взели решение за организация на къмпинг престоя в предстоящите почивни дни, добре е да предвидите подходящите такъми за риболова и всички принадлежности към тях.

Колкото повече желание имате да уловите рибата, толкова техниката трябва да става по-добра. Ясно е, че рибата, колкото и хитра и пъргава да е не знае, вие с каква техника боравите и това дали ползвате идеална щека, въдица и т.н. не е определящо за нейното клъвне. При използване на подходящото влакно, стръв и кука, улова може да е гарантиран. И дори резултатите да не са грандиозни, улов все ще има. За разлика от случаи, когато често монтажа и стръвта може да изневерят и да отблъснат целта.

Нека се спрем и конкретно на всеки детайл в подготовката:

За монтаж може да ползвате готов такъв, взет направо от риболовния магазин. Професионалните рибари и най-вече тези с дългогодишен стаж в областта, съветват монтажа да е направен лично и с правилно подбрани отделни части. Към него не трябва да липсват всякакви риболовни принадлежности.

За т. нар. перфектен монтаж можем да говорим във всяка отделна ситуация. Това ще рече, че всяка риба, водоем и т.н. условия си имат своите специфики. При улов на риба в река е нужен един тип монтаж, при езера и канали съвсем друг вид.

Да приемем, че с нашия опит или с чужда професионална намеса сме постигнали идеалния монтаж. Какво следва по натам и какво можем да очакваме. Най-същественото тук е максимално количество на кълване във всеки отделен случаи и конкретна ситуация, която да води до закачена риба. Добре е да се знае, че колкото по-сложни и объркани са направени нещата, толкова и самият риболов не е споходен със сполука. Главното, когато сте сред природата е да следвате вътрешната интуиция, личния избор и опит, а в случаи на малко такъв и да се допитате до добрите рибари.

Отежняване на монтажа

Тежести за риболов

Когато достигнем до утежняването на монтажа се проявяват различията в стиловете и при сачмите. Всеки монтаж е предназначен да извършва различни работи и при правилен монтаж на утежненията, може да се постигне желаната цел.

В случаи, че стилът е по-удължен и гладък от самата сачма, то той пада бавно във водата. В случаите, когато целим бавно падане се ползват стиловете, а те налагат естествения начин. В моментите, когато рибата е по дъното и поема стръвта. Естественото падане винаги е гарант за по-успешен улов.

Сачмите от своя страна са с компактно тегло и малко съпротивление и затова падат бързо във водата. Те са в случаите, когато се налага бързо клъвне от и по дъно. Квадратните стилове са добър вариант, а номерацията се следва спред класически оловни сачми. Тогава се избира малка е сачма, голям номер.

Добре е за всеки да знае тук, че при такъв вид монтаж е, че увеличаването между стиловете се извършва посока към куката.

За първи стил на подредба на сачми се използват, линията с наредени сачми за падането. Следва увеличаване на разстоянията, целта е да се получи максимално естествено падане на монтажа.

За монтаж на големи сачми наредени в гъст ред се използват с No 10. Ползват се и повече дропери. Разстоянието между сачмите се увеличава към кукичката.

За да се получи сполучлив улов е нужно да се избере и правилното място, както и да се измери дълбочината. Водоем с равно и чисто дъно и дълбочина от 2 м са подходящи. Професионалистите рибари замерват и отбелязват дъното. Това се извършва с антенката, а именно, когато тя се покаже над водата, това се превръща в точка за сравнение с плувката. Понякога е добре да се използват и плувки с различни стебла и антенки, а маркираната точка си остава постоянен напътственик при всеки от монтажите.

Риболов и почивка на язовир Доспат

Риболов в язовир Доспат

 Язовир Доспат се намира в Западни Родопи на реката Доспат. Разполага се на площ от 18,3 км² и е на 1200 м надморска височина. По размери се смята за най-големия в България. Дължината му достига 19 км, а ширината 1 км. От североизточното изложение на язовира се вижда пътя водещ към Доспат и Сърница.

Условията на язовир Доспат благприатстват развитието и посещаемостта му, с цел риболов. В него могат да се уловят риби като пъстърва, шаран, кефал, червеноперка,  костур и каракуда.

Язовира е популярен и се числи към най-приятните места за почивка, релакс и риболов. Не може да се каже, кои посетители са по-голям брои, дали туристите дошли в региона с опознавателна цел и поради красотата на природата или почитателите на риболова. И в двата случая Доспат е като магнит и създава идеални условия за къмпинг настаняване.

В околността на язовир Доспат могат да се зърнат уникални забележителности, дори самият язовир е неизменна природна забележителност.

Не е за пропускане и факта, че региона е посещаван и от не малък брой гърци, а и като цяло региона е прочут от години като едно от най-красивите места за къмпинг и риболов. По всяко време на годината, но изключително засилен е притока през топлите, летни месеци. Това превръща Доспат като център за развитие на различни видове туризъм за Родопите. На свои ред той предлага изобилие от развлечения, къмпинг, риболов и туризъм.

За рибарите в тази част на страната се правят специални атракции. Този язовир е оформен и като най-голямата ферма за сладководна риба на целия Балкански полуостров.

Пътуване и престои на къмпинг в околността на язовир Доспат, с цел риболов е подправено с големи дози естествено, непринудено и истинско природно изживяване, далеч от динамиката на забързаното ежедневие в шумния град.

Риболов, в комбинация с къмпингът на язовир Доспат обещава 100%-ов заряд от приятни моменти, положителни емоции и рестарт от всичко натоварващо.

Няколко монтажа за успешен риболов

Монтажа е важен за успешния риболов

Както вече може би сте се убедили сами за и успешния риболов е важен монтажа. В няколко теми сме съчетали някои от най-подходящите такива, а според нагласата и възможностите, всеки сам ще прецени на кое да се спре. Плуващи монтажи (или т.нар.Pop up)

При улова на шаран и с цел да бъде улеснен в намиране на стръв захраненото петно и засмукване на стръвта, трябва да се направи монтаж, който да повдига стръвта. Използва се плаващо топче, което се фиксира с големина на сачма от няколко грама и с размери на няколко сантиметра от дъното. Там се оставят да лежат и останали.

Целта на този монтаж е да не позволява на куката със стръв да пада легнала на дъното, да не се заравя в калта, нито да се скрива зад водорасли. С изброените неща тя може да стане трудна за откриване от шарана, а целта на риболова не е такава. От дъното може да се оставят разстояние в размери между 1-н и 30 см, според релефа на дъното.

За споменатия монтаж са нужни по-горе изброените характеристики, наред със следното оборудване: Вирбели; Пръстенчета; Монофилно влакно за повод; Ластичета; Куки с дълго стебло; Куки с късо стебло; Термосвиваем шлаух; Стопери за подвижни плувки; Плетен конец за повод; Сачми за утежнение и олово.

Монтаж за риболов Blowback Rig

Риболовен монтаж Blowback Rig

Предимствата на този вид монтаж се свеждат до универсален и стандартен комби-линк. За целта може да се употребява и pop-up стръв и дънна презентация. В случаите, когато стръвта е плуваща, монтажът се изисква да е балансиран или казано с други думи ухото на куката да е на разстояние 1 сантиметър. Работата му е сходна с D-rig.

Стъпките са следните:

Взима се парче за повод, прави се “ухо” в края и се нанизва пръстенче. След това се връзва възел, като халката остава вътре. Затяга се и се заздравява с лепило. След това през халката се слага кука с дълго стебло.

Идва ред на няколко поредни намотки, в посоката, която сочи куката. Тук трябва да се внимава с намотаването, защото ако то е от към страната на куката, то материала може лесно да се протрие и захаби, а това да доведе до увреждане на целия монтаж. Намотките трябва да са около десет, следва нанизване през ухото в посока отвън на вътре. Това става след 2-3 намотавания. Отново се затяга и се залепва с моментно лепило, за здравина.

В случаите, че монтажа ще се ползва за силни замятания, то нанизването на парченце шлаух в единия край е задължително.

Вече е готово и вирбел може да се завърже в другия край. Използва се цилиндрична форма на вирбели, поради по-голямата им здравина. С прибавяне на халка монтажа ще има по-голяма гъвкавост.

Следва издърпване на нанизания шлаух на ухото. За завършителна част се прави утежнението, което по-дълги поводи се прави на няколко места. За по-голяма надеждност и качество се ползват сачми за утежняване с меко олово или Pop up weight system.